Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/VISI.jpg/Slider_images/JIPK BUILDING.jpg/Slider_images/bangunan jipk 2.jpg/Slider_images/Slide Misi-2.jpg

MAKLUMAT TERKINI BERKENAAN PENYAMBUNGAN PERKHIDMATAN SETELAH TAMAT KONTRAK DAN PERLANJUTAN PAS KERJA TERMASUK PROSES BALIK PEKERJA ASING

KHEDN SUKACITA MEMAKLUMKAN MENGENAI PENYAMBUNGAN PERKHIDMATAN SETELAH TAMAT KONTRAK DAN PERLANJUTAN PAS KERJA TERMASUK PROSES BALIK BAGI PEKERJA ASING

PENGETAHUAN ORANG RAMAI (1).jpg

PENGEMASKINIAN OPERASI KAUNTER-KAUNTER PERKHIDMATAN ORANG RAMAI, JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN, KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Dengan hormat sukacita memaklumkan bahawa berpandukan kepada kenyataan media Jabatan Perdana Menteri semasa Siaran Media Kementerian Kesihatan mengenai dengan Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 dan pengumuman Fasa Awal Endemik di bawah Rangka Kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 pada hari Ahad 12 Disember 2021, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan ingin mengongsikan pengemaskinian operasi kaunter-kaunter perkhidmatan orang ramai bermula pada hari Rabu, 15 Disember 2021

PENGETAHUAN ORANG RAMAI.jpg

MAKLUMAN PENGEMASKINIAN OPERASI KAUNTER-KAUNTER PERKHIDMATAN ORANG RAMAI DI JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN

Makluman bagi Pengemaskinian Operasi Kaunter-Kaunter Perkhidmatan Orang Ramai di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bermula pada hari Isnin, 22 November 2021M bersamaan dengan 18 Rabiulakhir 1443H

PENGETAHUAN ORANG RAMAI.jpg

SIARAN AKHBAR PENGEMASKINIAN OPERASI KAUNTER-KAUNTER PERKHIDMATAN ORANG RAMAI DI JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan mengenai dengan pengemaskinian operasi kaunter-kaunter perkhidmatan orang ramai di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan susulan Kenyataan Media Jabatan perdana Menteri pada hari Selasa, 4 Rabiulakhir 1443 bersamaam 9 November 2021 mengenai dengan Fasa Peralihan di bawah Rangka Kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19

PENGETAHUAN ORANG RAMAI.jpg

PENUTUPAN SEMENTARA BAGI PEJABAT PENDAFTARAN KEBANGSAAN, KUALA BELAIT


PEJABAT PENDAFTARAN KEBANGSAAN, KUALA BELAIT adalah ditutup serta merta bermula pada 30 Oktober 2021 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian

PENGETAHUAN ORANG RAMAI.jpg

​​ADUAN.png​​

BMFTP.jpg

Apeccard.jpg

PENGECUALIAN VISA ICON.jpg

Facebook.jpg