Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/VISI.jpg/Slider_images/JIPK BUILDING.jpg/Slider_images/bangunan jipk 2.jpg/Slider_images/Slide Misi-2.jpg

MAKLUMAT PENGEMASKINIAN OPERASI KAUNTER-KAUNTER PERKHIDMATAN ORANG RAMAI JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan sukacita mengongsikan mengenai maklumat kaunter-kaunter perkhidmatan dan kaedah-kaedah permohonan perkhidmatan di Ibu Pejabat dan Pejabat-Pejabat Cawangan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

PENGUMUMAN.jpg

SIARAN AKHBAR - PEMINDAHAN SEBAHAGIAN PERKHIDMATAN KAUNTER BAHAGIAN PAS KERJA DI BANGUNAN IBU PEJABAT JIPK KE BANGUNAN IBU PEJABAT, JABATAN BURUH

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK) sukacita memaklumkan bahawa bermula pada hari Sabtu, 2 Jamadilawal 1444 bersamaan dengan 26 November 2022, beberapa kaunter perkhidmatan bagi Bahagian Pas Kerja JIPK akan dipindahkan ke Ibu Pejabat Jabatan Buruh

PENGETAHUAN ORANG RAMAI.jpg

SIARAN AKHBAR MENGENAI MAKLUMAT OPERASI DAN PEMBERIGAAN KESALAHAN-KESALAHAN DI BAWAH AKTA DAN PERATURAN JIPK

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan sukacita menyampaikan maklumat operasi dan pemberigaan kesalahan-kesalahan di bawah Akta dan Peraturan JIPK yang direkodkan dalam tempoh 5 tahun kebelakangan

PENGETAHUAN ORANG RAMAI.jpg

SIARAN AKHBAR JIPK MENGENAI FASA PERALIHAN BAGI MENAIKTARAF SISTEM BARU KAD PENGENALAN PINTAR

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dengan ini memaklumkan bahawa pada masa ini Sistem Pendaftaran Kad Pengenalan yang lama adalah dalam fasa peralihan untuk dinaiktaraf kepada sistem baru yang akan dilancarkan dalam masa terdekat. Maklumat terkini kepada orang ramai adalah sepertimana pada lampiran

PENGETAHUAN ORANG RAMAI.jpg

WAKTU PERKHIDMATAN KAUNTER JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN DI SEPANJANG BULAN RAMADHAN BAGI TAHUN 1443H/2022M

Sukacita dimaklumkan bahawa waktu beroperasi bagi kaunter-kaunter perkhidmatan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di sepanjang bulan Ramadhan bagi tahun 1443H/2022M di Ibu Pejabat serta cawangan-cawangan JIPK di semua Daerah adalah sepertimana dalam lampiran

PENGETAHUAN ORANG RAMAI.jpg


​​ADUAN.png​​

BMFTP.jpg

Apeccard.jpg 

PENGECUALIAN VISA ICON.jpg

Facebook.jpg