Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksWarganegara

​​​Pengenalan

Bahagian Pendaftaran Taraf Kebangsaan (Warganegara) bertanggungjawab dalam memproses permohonan untuk mendapatkan taraf sebagai rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan juga memberikan pengesahan taraf kerakyatan mengikut Bab-bab yang ditentukan d​i bawah Akta Pendaftaran Kebangsaan Brunei, Penggal 15.

IMG_8808.JPG

​Permohonan Bagi Taraf Kebangsaan Brunei (Warganegara)

a) Syarat-syarat kelayakan bagi menjadi rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

Permohonan bagi menjadi taraf kebangsaan Brunei adalah mengikut Bab-bab yang ditentukan d​i bawah Akta Pendaftaran Kebangsaan Brunei, Penggal 15 berpandukan syarat-syarat seperti berikut:

​BAB 4(1) Akta Taraf Kebangsaan 
Mengikut Ayah Warganegara Brunei Darussalam (Mutlak Undang-Undang)Syarat-syarat Kelayakan:
 • Dapat membuktikan ayah kandung adalah seorang Warganegara Brunei Darusslaam
 • Anak kandung yang dipohonkan belum berkahwin
 • Jika anak kandung berwarganegara asing dikehendaki memiliki Dokumen Perjalanan (Pasport) yang sah
 • Berkelakuan baik dan bersih daripada tapisan keselamatan

Dokumen yang diperlukan:- 

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Anak:

 • Sijil Kelahiran
 • Kad Pengenalan Pintar
 • Kad Pengenalan Asing (jika ada)
 • Kad Permit Masuk (jika ada)
 • Dokumen Perjalanan (Pasport)
 • Sijil-sijil persekolahan (jika ada)
 • Surat Pengakuan Islam (jika ada)
 • 2 keping gambar terkini berukuran pasport

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Ayah dan Ibu:

 • Surat permohonan dari pemohon (Ayah)
 • Sijil kelahiran
 • Kad Pengenalan Pintar
 • Surat Pengakuan Islam (jika ada)
 • Dokumen Perjalanan (Pasport
 • Kad Permit Masuk bagi ibu (jika ada)
 • Sijil Kahwin / Cerai (jika ada)
 • Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Syariah bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada)
 • Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Sivil bagi pasangan bukan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada)
 • Surat Pengakuan (Statutory Declaration) Mahkamah dari pemohon bagi anak yang lahir luar pernikahan (jika ada)
 • Sijil Kematian ibu kandung (jika ada)
 • Sijil Kelahiran dan Kad Pengenalan Pintar anak-anak pemohon (jika ada)
 • Sijil Kelahiran, Sijil Kerakyatan dan Kad Pengenalan Pintar bagi ayah pemohon (jika ada)

BAB 6(1) Akta Taraf Kebangsaan
Mengikut Ayah Warganegara Brunei Darussalam

Syarat-syarat Kelayakan::
 • Ayah kandung Warganegara Brunei Darussalam secara berdaftar atau penuangan
 • Anak yang dipohonkan hendaklah dilahirkan sebelum ayah kandung diperkenan menjadi warganegara Brunei Darussalam
 • Anak kandung berumur 18 tahun ke bawah dan belum berkahwin
 • Jika anak kandung suda berkahwin atau berumur 18 tahun ke atas, dikehendaki memohon di bawah Bab 5(1) atau Bab 8(1) atau Bab 5(6) dari Akta Taraf Kebangsaan, Brunei Penggal 15
 • Jika anak kandung berwarganegara asing hendaklah memiliki Dokumen Perjalanan (Pasport)  yang sah
 • Berkelakuan baik dan bersih daripada tapisan keselamatan

​Dokumen-dokumen yang diperlukan:-

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi  Anak;​​
 • Sijil kelahiran
 • Pengesahan Kerakyatan Asing (Jika ada)
 • Kad Pengenalan Pintar
 • Kad Pengenalan Asing (jika ada)
 • Kad Permit Masuk (jika ada)
 • Dokumen Perjalanan (Pasport)
 • Sijil-sijil persekolahan (Jika ada)
 • Surat Pengesahan berhenti sekolah (Jika ada)
 • Surat Pengakaun Islam (jika ada)
 • 2 keping gambar terkini berukuran pasport

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Ayah Kandung;

 • Surat Permohonan dari Pemohon
 • Sijil Kelahiran
 • Sijil Kerakyatan ayah (jika ada)
 • Kad Pengenalan Pintar (jika ada)
 • Surat Pengakuan Islam (jika ada)
 • Dokumen Perjalanan (Pasport)
 • Sijil Kahwin / Cerai (jika berkenaan)
 • Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Syariah bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada)
 • Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Sivil bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada)
 • Surat Pengakuan (Statutory Declaration) Mahkamah dari pemohon bagi anak yang lahir luar pernikahan (jika ada)
 • Sijil kematian Ibu (jika ada)

BAB 6 (1) A​kta Taraf Kebangsaan Mengikut
Mengikut Ibu Warganegara Brunei Darussalam


Syarat-syarat Kelayakan::
 • Ibu kandung Warganegara Brunei Darussalam
 • Ibu kandung yang mendapat Taraf Kerakyatan Brunei sebelum dan pada 22 Oktober 2002
 • Jika, anak yang dipohonkan oleh Ibu kandung yang mendapat Taraf Kerakyatan Brunei selepas 22 Oktober 2002, anak tersebut mestilah berumur 18 tahun ke bawah dengan syarat seperti berikut;
  • Semasa permohonan dihadapkan, ibu kandung masih hidup
  • Anak kandung lahir pada atau selepas 16 Ogos 1975 dan masih belum berkahwin
 • Anak kandung yang dipohonkan yang lahir di luar negeri, hendaklah secara berterusan tinggal di Negara Brunei Darussalam bersama Ibu kandung sekurang-kurangnya setahun sebelum tarikh permohonan dihadapkan
 • Mempunyai Dokumen Perjalanan (Pasport) yang sah
 • Bagi anak-anak yang sudah berkahwin bolehlah memohon taraf kerakyatan Negara Brunei Darussalam di bawah Bab 5(1) atau Bab 8(1) atau Bab 5(6) dari Akta Taraf Kebangsaan, Brunei Penggal 15

 


Dokumen-dokumen yang diperlukan:-

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Anak
 • Surat Permohonan dari Pemohon
 • Sijil kelahiran
 • Borang W/Pengesahan Kerakyatan asing (Jika ada)
 • Surat Pengakaun berkanun bagi anak luar nikah (Jika ada)
 • Kad Pengenalan Pintar (Jika ada)
 • Kad Pengenalan Asing (Jika ada)
 • Kad Permit Masuk (Jika ada)
 • Surat Pengakaun Islam (Jika ada)
 • Dokumen Perjalanan (Pasport)
 • Sijil-sijil Persekolahan
 • Surat Pengesahan Behenti sekolah (Jika ada)
 • Surat Pengesahan Bekerja dari majikan (Jika ada)

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Ibu (Pemohon);

 • Sijil Kelahiran
 • Sijil Kerakyatan (Jika ada)
 • Kad Pengenalan Pintar
 • Surat Pengakuan Islam (Jika ada)
 • Sijil Kahwin / Cerai (Jika Berkenaan)
 • Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Syariah bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada)
 • Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Sivil bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada)

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Suami (Pemohon);

 • Sijil Kelahiran
 • Kad Pengenalan Pintar (jika berkenaan)
 • Kad Pengenalan Asing (jika berkenaan)
 • Kad Permit Masuk (jika berkenaan)
 • Surat Pengakuan Islam (jika ada)
 • Dokumen Perjalanan (Pasport)
 • Sijil Kematian (jika berkenaan)

 

Bab 6 (1) Akta Taraf Kebangsaan
Mengikut Ibu atau Ayah Angkat Warganegara Brunei Darussalam


Syarat-syarat Kelayakan::
 • Ayah / Ibu Angkat Warganegara Brunei Darussalam
 • Anak angkat yang dipohonkan mestilah berumur 18 tahun ke bawah dan belum berkahwin
 • Jika anak angkat sudah berkahwin atau berumur 18 tahun ke atas, bolehlah memohon di bawah bab 5(1) atau Bab 8(1) atau Bab 5(6) dari Akta Taraf Kebangsaan, Brunei Penggal 15
 • Anak Angkat yang dipohonkan mestilah memiliki Sijil Pendaftaran Anak Angkat yang dikeluarkan oleh Negara Brunei Darussalam
 • Jika anak angkat berwarganegara asing, anak tersebut mestilah memiliki Dokumen Perjalanan (Pasport) yang sah
 • Anak Angkat mestilah memiliki Kad Permit Masuk selama tidak kurang 2 tahun
 • Berkelakuan baik dan bersih daripada tapisan keselamatan


Dokumen-dokumen yang diperlukan:

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Anak;
 • Surat Permohonan dari Pemohon
 • Sijil Kelahiran
 • Kad Permit Masuk (Jika ada)
 • Dokumen Perjalanan (Pasport)
 • Surat Penyerahan dari Ibu Bapa Kandung
 • Surat Izin Pengambilan Anak Angkat keluaran Brunei
 • Surat Pendaftaran Anak angkat keluaran Brunei
 • Jika lahir luar negeri sila sertakan :-
  - Sijil Pendaftaran Anak Angkat / Surat Penyerahan Anak Angkat

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Ayah dan Ibu Kandung;

 • Sijil Kelahiran bagi keduanya (Jika ada)
 • Kad Pengenalan Pintar bagi keduanya
 • Dokumen Perjalanan (Pasport) bagi Keduanya (Jika ada)
 • Sijil Kahwin / Cerai bagi keduanya (Jika ada)

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Ayah dan Ibu Angkat (Yang Memohon);

 • Sijil Kelahiran
 • Sijil Kerakyatan (jika ada)
 • Kad Pengenalan Pintar bagi Pemohon
 • Kad Pengenalan Asing (Jika berkenaan)
 • Surat Pengakuan Islam (Jika berkenaan)
 • Dokumen Perjalanan (Pasport) (Jika ada)
 • Sijil Kahwin / Cerai (Jika ada)
 • Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Syariah bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada)
 • Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Sivil bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada)
 • Sijil Kematian (Jika ada)
 • Sijil Kelahiran anak-anak kandung (Jika ada)
 • Sijil Pendaftaran Anak Angkat bagi anak yang terdahulu (Jika ada)

​Bab 5(1) Akta Taraf Kebangsaan
Bagi Ujian Tulis / Lisan


Syarat-syarat Kelayakan::
 • Lahir dalam negeri (Negara Brunei Darussalam)
 • Memegang Residence Permit (RP) / Entry Permit (EP) tidak kurang 12 tahun dari tarikh RP / EP dikeluarkan (Berkediaman dam Negara Brunei Darussalam tidak kurang 12 tahun dari tempoh 15 tahun sebelum tarikh menghadapkan permohonan)
 • Kelayakan umur bagi ujian bertulis adalah 18 tahun ke atas dan bagi ujian lisan pula hendaklah lahir pada tahun 1955 kebawah. Bagi pemohon yang dapat membuktikan mereka tidak pernah bersekolah atau buta huruf atau golongan istimewa bolehlah menghadaokan permohonan ujian lisan dan ini tertakluk kepada sokongan Jawatankuasa Kecil Ujian Lisan
 • Berkelakuan baik dan bersih tapisan keselamatan
 • Tinggal berterusan di Negara ini selama 2 tahun sebelum menghadapkan permohonan
 • Pemohon-pemohon yang bukan berbangsa Melayu dan bukan berugama Islam hendaklah memahami pantang larang orang Melayu/Islam di Negara Brunei Darussalam supaya keharmonian bermasyrakat terjamin

 

Dokumen-dokumen yang diperlukan:-

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Pemohon:

 • Surat Permohonan dari Pemohon
 • Sijil Kelahiran
 • Residence Permit / Entry Permit / Surat Pengesahan PR/EP
 • Kad Pengenalan Pintar
 • Kad Pengenalan Asing (Jika ada)
 • Dokumen Perjalanan (Pasport)
 • 2 keping Gambar terkini berukuran Pasport

 

Dokumen-dokumen Tambahan Asal dan Salinan Bagi Pemohon:

 • Sijil-sijil persekolahan (Jika ada)
 • Surat Pengesahan Sekolah atau Berhenti dari pihak Sekolah (Jika ada)
 • Surat Pengesahan Bekerja dari Pihak Majikan (Jika ada)
 • Sijil Kahwin / Sjil Cerai (Jika ada)
 • Surat Pengakuan Islam (Jika ada)

 

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Suami / Isteri Pemohon:

 • Surat Beranak (Jika ada)
 • Kad Pengenalan Pintar (jika ada)
 • Surat Pengakuan Islam  (jika ada)
 • Sijil Kematian (Jika ada)

 

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Anak-Anak Pemohon:

 • Surat Beranak (Jika ada)
 • Kad Pengenalan Pintar (Jika ada)

 

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Ayah Dan Ibu Kepada Permohonan:

 • Kad Pengenalan Pintar *ayah
 • Kad Pengenalan Pintar Ibu (Jika ada)
 • Sijil Kematian ayah / ibu (Jika ada)

 

Bab 8(1) Akta Taraf Kebangsaan
Bagi Ujian Tulis / Lisan Bahasa Melayu

 

Syarat-syarat Kelayakan::
 • Pemohon lahir luar di negeri
 • Pemegang atau Tercatat / Dicatat dalam Kad Permit Mastautin (Residence Permit) atau Kad Permit Masuk (Entry Permit) tidak kurang 20 tahun dari tarikh dikeluarkan
 • Pemohon hendaklah berumur 18 tahun ke atas
 • Berkelakuan baik dan bersih daripada tapisan keselamatan
 • Tinggal secara berterusan di Negara Brunei Darussalam selama 2 tahun sebelum menghadapkan permohonan
 • Pemohon hendaklah memahami kehidupan, adat resam dan kebudayaan Negara Brunei Darussalam

 

Dokumen-dokumen yang diperlukan:

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Pemohon;
 • Surat Permohonan dari Pemohon
 • Sijil Kelahiran
 • Kad Permit Mastautin (Residence Permit) atau Kad Permit Masuk (Entry Permit)
 • Kad Pengenalan Pintar
 • Kad Pengenalan Asing (Jika ada)
 • Dokumen Perjalanan (Pasport)
 • 2 keping Gambar terkini berukuran Pasport
 • Sijil-sijil persekolahan (Jika ada)
 • Surat Pengesahan Belajar atau Berhenti dari pihak Sekolah (Jika ada)
 • Surat Pengesahan Bekerja dari pihak Majikan (Jika ada)
 • Surat Pengakuan Islam (Jika ada)
 • Kad Pengenalan Pintar ibubapa kandung
 • Sijil Kematian ayah / ibu (Jika berkenaan)

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Suami / Isteri dan Anak-anak (Pemohon);

 • Surat Kelahiran
 • Kad Pengenalan Pintar
 • Sijil Kahwin / Cerai (Jika ada)
 • Sijil Pengakuan Islam (jika ada)
 • Sijil Kematian (Jika berkenaan)

 

Bab 5(6) Akta Taraf Kebangsaan 

Mengikut Suami Warganegara Brunei Darussalam

 

Syarat-syarat Kelayakan:
 • Suami Warganegara Brunei Darussalam
 • Tempoh perkahwinan selama 5 tahun
 • Pemegang atau Tercatat / Dicatat dalam Kad Permit Mastautin (Residence Permit) atau Kad Permit Masuk (Entry Permit) tidak kurang 3 tahun dari tarikh dikeluarkan
 • Berkelakuan baik dan bersih daripada tapisan keselamatan.

 

Dokumen-dokumen diperlukan semasa memohon

 

 

Dokumen-dokumen yang diperlukan:

Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Suami / Isteri dan Anak-anak
 • Surat Permohonan
 • Sijil Kelahiran
 • Sijil Kahwin
 • Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Syariah bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada)
 • Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Sivil bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada)
 • Residence Permit / Entry Permit / Surat Pengesahan PR/EP bagi isteri yang dipohonkan
 • Kad Pengenalan Pintar
 • Kad Pengenalan Asing bagi isteri (jika berkenaan)
 • Dokumen Perjalanan (Pasport)
 • 2 keping Gambar terkini berukuran Pasport
 • Surat Pengakuan Islam (Jika berkenaan)
 • Sijil Kelahiran dan Kad Pengenalan Pintar anak-anak (jika berkenaan)
 • Sijil Cerai /  Sijil Kematian (jika berkenaan)
 • Surat Pengesahan dari Penghulu dan Ketua Kampong (jika berkenaan)

 

b) Permohonan bagi perlucutan taraf kebangsaan Brunei (warganegara)

Warganegara Brunei Darussalam yang terlucut dan melucutkan taraf kebangsaan Brunei hendaklah menghadapkan dokumen-dokumen berikut;

 • Surat permohonan pemohon
 • Salinan surat kebenaran menjadi warganegara asing
 • Salinan sijil taraf kewarganegaraan asing
 • Salinan Kad Pengenalan asing (Asal dan Salinan)
 • Sijil Taraf kerakyatan Negara Brunei Darussalam (jika ada)
 • Dokumen Perjalanan (Pasport) Negara Brunei Darussalam (Asal dan Salinan)
 • Kad Pengenalan Pintar Negara Brunei Darussalam (Asal dan Salinan)
 • Sijil kelahiran (Asal) bagi membatalkan endosmen di belakang sijil berkenaan
 • Surat pengesahan taraf kerakyatan Negara Brunei Darussalam (jika berkenaan)

 

 MAKLUMAT TAMBAHAN

 Permohonan bagi pendaftaran dan perlucutan taraf kebangsaan Brunei

DAERAH BRUNEI DAN MUARA

 

 

Bahagian Warganegara, Tingkat 4,

Ibu Pejabat

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

Jalan Menteri Besar BB3910

Negara Brunei Darussalam

Tel: 2383106 sambungan 130 / 131 / 132 / 133

Faks: 2382526

DAERAH TUTONG

 

 

Pejabat Pendaftaran Kebangsaan,

Cawangan Tutong

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

Tel: 4221251

 

DAERAH BELAIT

 

 

Pejabat Pendaftaran Kebangsaan,

Cawangan Kuala Belait

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

Bangunan Pejabat Daerah

Tel: 3331565

DAERAH TEMBURONG

 

 

Pejabat Pendaftaran Kebangsaan,

Cawangan Temburong

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

Kompleks Jabatan-Jabatan Kerajaan

Tel: 5221222​


​​


Waktu Perkhidmatan Kaunter Penerimaan

​​​ISNIN- KHAMIS

SABTU

​7.45 pagi hingga 12:15 pagi

1:30 petang hingga 4:30 petang​

JUMAAT DAN AHAD

​Tutup