Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisa Lawatan dan Diplomatik

​​​VISA LAWATAN 


Bahagian ini memproses dan mengeluarkan tiga jenis visa lawatan:

i.   Visa Lawatan Sosial​
ii.  Visa Lawatan Profesional
iii. Visa Lawatan Perniagaan
IMG_8705.JPG
​VISA LAWATAN SOSIAL

Visa ini dikeluarkan kepada warganegara asing yang masuk ke Negara Brunei Darussalam atas urusan melawat sosial. 

Sila klik di sini (Laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan) bagi senarai negara-negara yang dikecualikan visa dengan Negara Brunei Darussalam.

Dokumen diperlukan semasa menghadapkan permohonan visa lawatan sosial adalah berikut:

- Borang permohonan visa
- Surat permohonan daripada penjamin
- Salinan dokumen perjalanan pemohon (tempoh sah laku 6 bulan sebelum          mansuh)
- Dua keping gambar terkini pemohon
- Kad pengenalan penjamin (Asal dan Salinan)
- Dokumen perjalanan penjamin (Asal dan Salinan)
- Dokumen-dokumen berkenaan yang membuktikan hubungan kekeluargaan      penjamin dan pemohon
- Mana-mana dokumen berkaitan yang difikirkan sesuai.

PERINGATAN: 
Mana-mana dokumen yang dihadapkan dalam bahasa lain selain Bahasa Melayu atau English, hendaklah disertakan TERJEMAHAN rasmi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkenaan di Negara Brunei Darussalam


Bagi warganegara asing yang memerlukan visa masuk ke negara ini bolehlah memohon visa melalui Perwakilan Negara Brunei Darussalam di luar negeri. 

Sila sini (LINK TO MOFAT WEBSITE) disini bagi senarai  Perwakilan Negara Brunei Darussalam di luar negeri. 


BAYARAN VISA

Visa bi​a​sa standard (Single Entry)

BND$20.00

Visa biasa (Multiple Entry)
sahnya tidak melebihi tiga (3) bulan

BND$30.00

Visa biasa (Multiple Entry)
sahnya melebihi tiga (3) bulan 
dan tidak melebihi 1 tahun

BND$50.00

Visa bersama (Berkumpulan)

BND$20.00

Visa Singgah (Transit)

BND$5.00


IMG_8720.JPG

PERINGATAN: 
Mana-mana dokumen yang dihadapkan dalam bahasa lain selain Bahasa Melayu atau English, hendaklah disertakan TERJEMAHAN rasmi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkenaan di Negara Brunei Darussalam 


VISA LAWATAN PERNIAGAAN

Visa lawatan Peniaga (BVV) dikeluarkan bagi peniaga-peniaga warganegara asing yang berhasrat untuk masuk Negara Brunei Darussalam bagi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan perniagaan misalnya - menghadiri mesyuarat dengan ahli-ahli lembaga pengarah, mengikuti sebarang ekspo/exhibisi, sebagai pelabur (investor), atau meneroka peluang-peluang perniagaan di Negara Brunei Darussalam. Permohonan BVV BUKAN bertujuan untuk menunggu kebenaran/proses kuota di Jabatan Buruh atau bekerja dengan Syarikat berkenaan. Kebenaran BVV tertakluk kepada penilaian pihak Imigresen dan dokumen-dokumen yang lengkap.


Dokumen diperlukan s
emasa menghadapkan permohonan visa lawatan perniagaan adalah berikut:
 • Borang permohonan visa
 • Surat permohonan daripada penjamin/syarikat
 • Surat sokongan daripada Kerajaan/syarikat yang terlibat
 • Surat kebenaran mengadakan expo/perniagaan dari agensi berkaitan seperti Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan
 • Salinan lesen buruh 16 dan 17 atau borang X
 • Salinan dokumen perjalanan pemohon (tempoh sah laku 6 bulan sebelum mansuh)
 • Salinan lesen perniagaan penjamin di negara asal bagi membuktikan pemohon adalah peniaga.
 • Dua keping gambar terkini pemohon
 • Kad pengenalan penjamin (Asal dan Salinan)
 • Dokumen perjalanan penjamin , jika terdiri dari warganegara asing (Asal dan Salinan)
 • Bukti penyata kewangan/sijil penyata saham pemohon (bagi jaminan capital) bagi sokongan dokumen pemohon mempunyai kepakaran dalam bidang perniagaan yang diceburi/dirancang
 • Business Proposal/Business Plan - jika tujuan untuk membuka perniagaan
 • Profail syarikat - jika tujuan untuk membuka perniagaan
 • Agenda msyuarat atau mana-mana yang bersesuaian - jika tujuan adalah untuk menghadiri mesyuarat dengan ahli lembaga pengarah
 • Bukti-bukti penubuhan syarikat-syarikat/kedai/office/staff house tenancy agreement
 • Kuota pekerja
 • Salinan penyata audit tahunan - hanya bagi Syarikat SDN BHD


PERINGATAN: 
Mana-mana dokumen yang dihadapkan dalam bahasa lain selain Bahasa Melayu atau English, hendaklah disertakan TERJEMAHAN rasmi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkenaan di Negara Brunei Darussalam 


VISA LAWATAN PROFESSIONAL
Visa yang dikeluarkan bagi warganegara asing yang bertujuan untuk masuk ke Negara Brunei Darussalam bagi tujuan lawatan rasmi professional yang mana pakar kemahiran mereka diperlukan.


Dokumen diperlukan s
emasa menghadapkan permohonan visa lawatan perniagaan adalah berikut:
 • Borang permohonan visa
 • Surat permohonan daripada penjamin/syarikat
 • Surat sokongan daripada Kerajaan/syarikat yang terlibat
 • Surat tawaran projek atau surat-surat lantikan daripada pihak Kerajaan atau pihak-pihak berkenaan
 • Salinan lesen buruh, sijil 16 dan 17 atau borang X
 • Salinan dokumen perjalanan pemohon (tempoh sah laku 6 bulan sebelum mansuh)
 • Surat Pengesahan pakar perkhidmatan atau jawatan (profesional) pemohon daripada syarikat di negara asal.
 • Dua keping gambar terkini pemohon
 • Kad pengenalan penjamin (Asal dan Salinan)
 • Dokumen perjalanan penjamin , jika terdiri dari warganegara asing (Asal dan Salinan)
 • Mana-mana dokumen berkaitan yang difikirkan sesuai.


  PERINGATAN: 
  Mana-mana dokumen yang dihadapkan dalam bahasa lain selain Bahasa Melayu atau English, hendaklah disertakan TERJEMAHAN rasmi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkenaan di Negara Brunei Darussalam 

Membaharui/Penyambungan visa 

Pemegang visa lawatan professional yang mana berada di Negara Brunei Darussalam atas urusan rasmi yang memerlukan peyambungan tempoh tinggal di negara ini melebihi dari tempoh yang dibenarkan atas sebab-sebab yang tertentu hendaklah memohon terus kepada Bahagian Visa, Lawatan dan Diplomatik. 


PERMOHONAN PERKAHWINAN WARGANEGARA/PENDUDUK TETAP NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DENGAN WARGANEGARA ASING


KAD URUSAN PERJALANAN ABTC

Kad Urusan Perjalanan APEC Business Travel Card (ABTC)  dikeluarkan bagi mereka yang dikategorikan sebagai peniaga.

Kad berkenaan digunakan sebagai kemudahan semasa masuk ke negara-negara yang termasuk di dalam skim kad urusan perjalanan APEC tanpa memohon visa berulang kali  dan melalui aluan khas ABTC bagi tujuan perniagaan. Pemegang kad ABTC juga masih memerlukan dokumen perjalanan yang sah semasa keluar masuk sesebuah negara ahli. 

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai Kad Urusan APEC, sila klik di sini.

- Muat Turun Borang permohonan Kad ABTC

Dokumen yang disertakan bagi permohonan Kad ABTC:
- Gambar ukuran pasport (2 salinan)
- Salinan keterangan pasport pemohon
- Salinan Kad Pengenalan pemohon
- Surat sokongan dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri ​
  dan Perdagangan/ Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan/
  Brunei Chambe of Commerce.

ABTC SPECIMENT.jpg