Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerundangan dan Perhubungan Antarabangsa

Bahagian Perundangan dan Perhubungan Antarabangsa adalah dipertanggungjawabkan untuk:

  • Menyelaras, memantau, mengemaskinikan maklumat serta mengenal pasti isu-isu yang dibangkitkan dan dibincangkan semasa di mesyuarat peringkat dua hala, serantau dan antarabangsa samada yang dihadiri oleh pegawai-pegawai Jabatan ataupun pihak agensi-agensi berkaitan di negara ini yang mana berkaitan dengan bidang tugas Jabatan adalah salaras dengan Akta, Peraturan dan dasar yang dikuatkuasakan oleh Jabatan.

  • Melaksanakan pengurusan dari segi persediaan maklumat dan logistik bagi pegawai-pegawai Jabatan yang menghadiri meyuarat/kursus/bengkel di luar negara.
     
  • Melaksanakan perbincangan bersama bahagian-bahagian di bawah Jabatan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perlaksanaan dasar dan perhubungan antarabangsa.

IMG_2937 - Copy (1).JPG​​IMG_6046.JPG