Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPermit Masuk

​​​Bahagian ini berperanan untuk memproses permohonan untuk mendapatkan taraf penduduk tetap serta mengeluarkan Re-Entry Permit/ Re- Entry Visa. ​

STATUS PENDUDUK TETAP


- Mereka
 yang mempunyai dokumen perjalanan asing (pasport
dan juga pemegang Permit Mastautin/ Permit Masuk

- Mereka yang tidak mempunyai taraf kerakyatan 
(Stateless) 
dan juga pemegang Permit MastautinPermit Masuk

IMG_8649.JPG


Bayaran 'Kad Permit Masuk' bagi permohonan yang telah diluluskan

WARGENEGARABAYARAN BAGI SATU (1) KAD PERMIT
Brunei (Stateless)BND 50.00
Malaysia (Stateless)BND 50.00
Indonesia BND 50.00
PhilippinesBND 50.00
Thailand​BND 50.00
AustraliaBND 50.00
BritishBND 5.00
SingaporeBND 5.00
MalaysiaBND 5.00
IndiaBND 5.00
Negara-Negara Commonwealth yang lainBND 5.00
Negara-Negara yang tidak terkandung didalam senarai Negara-Negara CommonwealthBND 50.00


BAYARAN VISA DAN PERMIT MASUK SEMULA/PERMIT MASUK DAN PERMIT MASTAUTIN BAGI PERMOHONAN YANG TELAH DILULUSKAN​

JENIS-JENIS PASSPORTVISAENTRY PERMIT/RESIDENT PERMITJUMLAH TAHUN
BRUNEI CI
(RP SHAJA)
--Mengikut sah laku (validity) pasport
BRUNEI CI (RP/EP/VISA)-
-2 bulan sebelum sah laku (validity) pasport tamat
MALAYSIA​-BND 3.001 TAHUN
MALAYSIA CERTIFICATE OF IDENTITY​BND 50.00​​BND 10.001 TAHUN​
SINGAPORE-BND 3.001 TAHUN
INDONESIABND 50.00BND 3.001 TAHUN
PHILIPPINESBND 50.00BND 3.001 TAHUN
THAILANDBND 50.00BND 3.001 TAHUN
BRITISHBND 50.00BND 3.001 TAHUN
AUSTRALIABND 50.00BND 3.001 TAHUN
NEGARA-NEGARA COMMONWEALTH YANG LAINBND 50.00BND 3.001 TAHUN​


Peringatan:

Di bawah Peruntukan Akta dan Peraturan- Peraturan Imigresen Penggal bab 7(1) mana- mana pemegang Permit Masuk yang mansuh di luar negeri 
selama lebih dari 06 bulan dan meninggalkan Negara Brunei Darussalam dengan sekian lama tanpa Permit Masuk yang sah tanpa alasan yang 
difikirkan munasabahtaraf Penduduk Tetap beliau akan terlucut.