Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKad Pengenalan Pintar

​​Pengenalan​​​


Kad Pengenalan Pintar adalah kad rasmi dan sah yang mengandungi maklumat pengenalan diri digunakan bagi tujuan pendaftaran dan identifikasi diri.

Akta dan Peraturan Pendaftaran Kebangsaan, Penggal 19 menguatkuasakan bagi kategori berikut untuk mendaftar kad pengenalan pintar;

  • Warganegara Brunei Darussalam yang mencapai umur 12 tahun ke atas.
  • Penduduk Tetap Negara Brunei Darussalam yang mencapai umur 12 tahun ke atas.
  • Warganegara asing yang tinggal di Negara Brunei Darussalam yang mempunyai pas imigresen yang sah melebihi tempoh tiga (3) bulan. 
IMG_8687.JPG

Maklumat Kad Pengenalan Pintar

a) Jenis dan keperluan bagi permohonan kad pengenalan pintar adalah seperti berikut:

​​​​​​​WARGANEGARA BRUNEI

​PENDUDUK TETAPWARGANEGARA ASING

Warna: Kuning

Warna: Ungu

Warna: Hijau

 

Dokumen diperlukan:

- Borang Permohonan KPP​
- Sijil Kelahiran (Asal dan Salinan)
- Sijil Kerakyatan/Akuan Kerakyatan (Asal dan Salinan), jika berkenaan
- Kad Pengenalan Pintar ayah jika pemohon baru mencapai umur 12 tahun (Asal dan Salinan)

 

 

Dokumen diperlukan:​

- Borang Permohonan KPP
- Sijil Kelahiran (Asal dan Salinan)
- Kad Permit Masuk (Asal dan Salinan)
- Dokumen Perjalanan (Asal dan Salinan) bagi penduduk tetap yang memegang pasport warganegara asing


 

Dokumen diperlukan:

- Borang Permohonan KPP
- Dokumen Perjalanan pada muka surat yang mengandungi "Photo Page" dan kebenaran cap pas kerja Imigresen yang terkini dan sah (Asal dan Salinan)

 

Bayaran pendaftaran : BND$10.00

 Gambar : BND$5.00

Jumlah Bayaran : BND$15.00

 

 

Bayaran pendaftaran : BND$15.00

 Gambar : BND$5.00

Jumlah Bayaran : BND$20.00

 

Bayaran pendaftaran : BND$15.00

 Gambar : BND$5.00

Jumlah Bayaran : BND$20.00

​​ 

b) Membaharui Kad Pengenalan Pintar (KPP)

Pemohon yang berhasrat untuk membaharui KPP hendaklah membawa;

  • Bagi pemegang Kad Pengenalan Pintar berwarna Kuning dan Ungu, sila isi borang permohonan dengan lengkap dan sertakan Kad Pengenalan Pintar yang Asal.
  • Bagi pemegang Kad Pengenalan Pintar berwarna Hijau, sila rujuk sepertimana pada rajah (a);

c) Hilang atau Kecurian Kad Pengenalan Pintar (KPP)

Permohonan bagi mengganti KPP yang hilang/kecurian hendaklah disertakan seperti berikut;

  • Dokumen-dokumen yang dinyatakan pada rajah (a) di atas;
  • Jika KPP hilang/kecurian di luar negeri surat Laporan polis Luar dan Dalam Negeri di perlukan, (Asal dan Salinan);
  • Surat laporan polis yang dikeluarkan di Negara Brunei Darussalam (Asal dan Salinan);
  • Bayaran bagi KPP yang hilang/kecurian adalah seperti di bawah;
​​​​​​​​​​​
PENGGANTIAN KALI PERTAMA​
​​​​
BAYARAN PENDAFTARANBND$20.00
BAYARAN GAMBARBND$5.00​
PENGGANTIAN KALI KEDUA
BAYARAN PENDAFTARANBND$50.00
BAYARAN GAMBARBND$5.00
PENGGANTIAN KALI KETIGA DAN SETERUSNYA
BAYARAN PENDAFTARANBND$100.00
BAYARAN GAMBARBND$5.00

 


d) Permohonan KPP bagi Anggota Angkatan Bersenjata DiRaja Brunei dan Polis Diraja Brunei yang tamat perkhidmatan

Anggota Angkatan Bersenjata DiRaja Brunei dan Polis Diraja Brunei yang tamat perkhidmatan hendaklah memohon KPP dengan menyertakan;

Dokumen-dokumen yang dinyatakan pada rajah (a) di atas;

Surat tamat perkidmatan (Asal dan Salinan);

Sijil Perkhidmatan/ Buku Merah (Asal dan Salinan);

Bayaran adalah sepertimana pada rajah (a) di atas.
 
e) Kerosakan Kad Pengenalan Pintar

Penggantian bagi KPP yang rosak adalah percuma (tertakluk kepada sebab-sebab kerosakan). Dokumen-dokumen yang diperlukan bagi permohonan KPP adalah sepertimana pada rajah (a) di atas.

f)  Perkhidmatan Pendaftaran Kad Pengenalan Pintar Bergerak

Perkhidmatan Pendaftaran KPP Bergerak adalah diberikan kepada mereka yang tidak berupaya untuk menghadirikan diri ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Perkhidmatan ini boleh didapatkan dengan menghubungi terus kepada alamat berikut;

Bahagian Pendaftaran Kad Pengenalan Pintar

Ibu Pejabat
Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan
Jalan Menteri Besar BB3910
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2383106


g) Denda Kompaun

Berdasarkan kepada Peraturan 24(3), Akta Pendaftran Kebangsaan (Pindaan) 2000, jika seseorang gagal untuk mendaftar kad pengenalan pintar pada waktunya boleh dikenakan denda kompaun maksimum tidak lebih dari BND$200.00

Bagi individu yang berada di luar negeri sama ada belajar, bekerja, menerima rawatan dan sebagainya bolehlah mendaftarkan permohonan kad pengenalan pintar setelah pulang ke Negara Brunei Darussalam dengan membawa bersama dokumen perjalanan (Pasport Asal) sebagai bukti untuk pengecualian denda kompaun.


Maklumat Tambahan

h) Permohonan Pendaftaran Kad Pengenalan Pintar bolehlah dibuat di cawangan-cawangan seperti berikut;

​​

DAERAH BRUNEI DAN​​ MUARA​

 

:​​ Ibu Pejabat

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

Bahagian Kad Pengenalan Pintar (KPP)

Jalan Menteri Besar BB3910

Brunei Darussalam

Tel: 2383106

 

DAERAH TUTONG

 


 : Cawangan Tutong

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

Tel: 4221251

 

DAERAH BELAIT

 

 

Cawangan Kuala Belait

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

Bangunan Pejabat Daerah

Tel: 3331565

 

DAERAH TEMBURONG

 

 

Cawangan Temburong

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

Kompleks Jabatan-Jabatan Kerajaan

Tel: 5221222

 

i) Waktu Pendaftaran Kad Pengenalan Pintar

​​ ​​

ISNIN- KHAMIS

SABTU

 


 

7:30 pagi hingga 3:30 petang

KAUNTER PERKHIDMATAN KPP ADALAH DIBUKA PADA WAKTU TENGAHARI​

 


 

JUMAAT

8:30 pagi hingga 11:30 pagi

  2:30 petang hingga 4: petang

**        KAUNTER PENDAFTARAN KPP BAGI HARI JUMAAT HANYA AKAN BEROPERASI PADA 2 MINGGU PERTAMA SETIAP BULAN DI IBU PEJABAT, JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN SAHAJA

** KAUNTER PENDAFTARAN KPP DI CAWANGAN-CAWANGAN DAERAH ADALAH TUTUP. 

 


 

AHAD

Tutup

 


 

j) Waktu Pengambilan Kad Pengenalan Pintar

​ISNIN-KHAMIS DAN SABTU​

:​ 7:30 pagi hingga 12:00 tengah hari

  1:30 petang hingga 4:00 petang

 


JUMAAT DAN AHAD

 

​: Tutup